Doorlopend onderzoek

De sectie Sociaal Recht van de Vrije Universiteit Amsterdam verricht jaarlijks tientallen onderzoeken. Wilt u contact opnemen met een onderzoeker? Klik dan op de onderstaande link.

De Vrije Universiteit

De VU heeft veel onderzoekers in dienst die tot de (inter)nationale top van hun vakgebied behoren. Hun wetenschappelijke projecten worden gepubliceerd op het digitale Research Portal van de VU. Via dit openbare portaal kunt u naar onderzoekers zoeken en onderzoeken van verschillende wetenschapsgebieden doorbladeren.

Het onderzoeksteam

Ons team verricht wetenschappelijk onderzoek op regelmatige basis. Onze onderzoekers beschikken over expertise op het terrein van onder meer het arbeidsovereenkomstenrecht, socialezekerheidsrecht, pensioenrecht, internationaal arbeidsrecht, sport en recht, premies werknemersverzekeringen en ontslagprocesrecht. Tevens hebben wij ervaring met empirisch kwalitatief onderzoek.

Lopende projecten

Anja Eleveld

Docent/onderzoeker

In februari 2016 is het door NWO gefinancierde onderzoeksproject ‘Een baan in de bijstand’ van start gegaan. Het project loopt door tot aanvang 2020.

Willem Bouwens

Hoogleraar/Decaan

Willem Bouwens neemt deel aan het facultaire onderzoeksprogramma ‘Grondrechten, regulering en de verantwoordelijke overheid‘ aan de VU.

afgeronde projecten