Over ons

De sectie Sociaal recht van de Vrije Universiteit Amsterdam voorziet actuele arbeidsrechtelijke thema’s van toelichting op deze website. De website beoogt de kwaliteit van berichtgeving over arbeidsrechtelijke thema’s te verhogen door actualiteiten te voorzien van juridische feiten en achtergronden. Recht is echter geen harde empirische wetenschap: regels en jurisprudentie laten veel ruimte voor interpretatie. Een eigen interpretatie van het recht zullen de auteurs op deze website echter zo min mogelijk geven. Wel kunt u van hen historische achtergronden verwachten, de inkadering van een probleem in wetgeving en jurisprudentie, een uitleg van relevant recht of simpelweg feitelijke gegevens. Zo hopen we dat de lezer zelf tot een beter inzicht in de arbeidsrechtelijke problematiek kan komen.

Onder het kopje 'Blog' vindt u samenvattingen van en annotaties op recente belangrijke uitspraken op het gebied van het arbeidsrecht. In 'In de pers' worden ingezonden vragen door de media beantwoord.

De onderzoeksgroep Sociaal recht aan de Vrije Universiteit Amsterdam bestaat uit: