Labour Law Clinic

De LAbour law clinic

De Labour Law Clinic is een initiatief van de sectie Sociaal Recht, die deel uitmaakt van de afdeling Staats- en Bestuursrecht van de Vrije Universiteit Amsterdam. De Clinic is in het academiejaar (2017-2018) voor het eerst georganiseerd. Het doel van de Clinic is tweeledig.

Ten eerste biedt de Clinic talentvolle studenten de mogelijkheid hun juridische vaardigheden te ontwikkelen. Onder leiding van hoogleraren en onderzoekers van de sectie Sociaal Recht doen de studenten onderzoek en leveren juridisch advies van professioneel niveau. 

Ten tweede streeft de Clinic naar het leveren van hoogwaardig en onafhankelijk juridisch advies over complexe onderwerpen, op het gebied van het arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht, aan externe cliënten, zoals advocaten en niet-gouvernementele organisaties. 

Onderwerp 2018/'19

 De casus voor de labour law clinic is dit jaar aangedragen door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), de afdeling Arbeidsrecht en diversiteit. Dat is de afdeling die zich bezig houdt met het maken en wijzigen van het arbeidsrecht in Nederland. Zo werken zij nu onder andere aan het Wetsvoorstel arbeidsmarkt in balans. Ook de positie van Zzp’ers en gelijke behandeling op de arbeidsmarkt zijn thema’s die door deze afdeling worden behandeld.

De casus gaat over platformarbeid. Denk aan het verrichten van arbeid via een internetplatform zoals Uber, Deliveroo of Temper. Het ministerie wil graag het volgende weten:
 
In hoeverre kan het Ministerie zich vinden in de benadering van de kwalificatievraag door handhavende instanties bij arbeid via platforms? Kan de conclusie van handhavende autoriteiten dat er bij (sommige) platforms geen sprake is van werkgeverschap worden onderschreven?
 
Onderdeel van de opdracht is om ook te kijken naar de vraag in hoeverre sprake zou kunnen zijn van terbeschikkingstelling in de zin van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Waadi), en om te bezien vanuit welke perspectieven SZW naar deze thematiek zou kunnen kijken.
 
 Aanmelden kan tot en met zondag 11 november 2018 door middel van het sturen van een motivatiebrief en een kort cv naar Lien Cornelissen (j.m.e.cornelissen@vu.nl). Er worden ca. 6 gemotiveerde studenten geselecteerd.

Student

Ben je een student in de eindfase van de bachelor Rechtsgeleerdheid of volg je de master Rechtsgeleerdheid aan de Vrije Universiteit Amsterdam? Meld je dan aan bij Lien Cornelissen voor de Clinic.

Over de Clinic

De Labour Law Clinic is een initiatief van de sectie Sociaal Recht, die deel uitmaakt van de afdeling Staats- en Bestuursrecht van de Vrije Universiteit Amsterdam.

Organisatie

Heeft u als organisatie een juridische vraag die u onderzocht wilt hebben door onze studenten onder begeleiding van hoogleraren en onderzoekers aan de Vrije Universiteit? Neem dan contact met ons op.