Willemijn Roozendaal

Contact
Telefoon        +31 20 59 83332
Kamernr         3a-46
E-mail               w.l.roozendaal@vu.nl
Onderdeel      Faculteit der rechtsgeleerdheid/faculty of law ( staats- en bestuursrecht )
Functie            Bijzonder hoogleraar

 

Curriculum vitae
Willemijn Roozendaal is haar loopbaan begonnen als advocaat aan de Zuid-as. Daarna is zij overgestapt naar de academische wereld, eerst in Nijmegen en sinds 2009 in Amsterdam aan de VU. Sinds 2015 is zij bijzonder hoogleraar socialezekerheidsrecht, en daarnaast is zij universitair hoofddocent arbeidsrecht. Zij geeft momenteel leiding aan de sectie sociaal recht van de VU en is coördinator van de afstudeerrichting arbeidsrecht. Zij gaf de afgelopen jaren les in het bachelorvak Sociaal Recht en de mastervakken Arbeidsrecht Individueel, Socialezekerheidsrecht, Grondrechten in het arbeidsrecht en Sociaal recht capita selecta.

Willemijn verricht met name onderzoek naar grondrechten in het sociaal recht, zoals gelijke behandeling en privacy, alsmede onderwerpen op het snijvlak van socialezekerheidsrecht en arbeidsrecht, zoals de rechtspositie van de zieke werknemer. Zij begeleidt scripties over de gehele linie van het nationale en Europese arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht.

Willemijn is lid van de redactie van Tijdschrift Recht en Arbeid (TRA) en Academie voor Arbeidsrecht (Arbac). Zij is hoofddocent voor het vak Socialezekerheidsrecht bij de Advocatenopleiding van de Nederlandse Orde van Advocaten. Zij is medeauteur van de Schets van het Nederlands Arbeidsrecht, een in het onderwijs veel gebruikt handboek.

 

Onderwijsactiviteiten

Bachelor
Sociaal recht
Begeleiding bachelorscripties

Master
Verdieping arbeidsrecht
Socialezekerheidsrecht
Begeleiding masterscripties

 

Onderzoeksactiviteiten
Willemijn Roozendaal is programmaleider bij het facultair onderzoeksprogramma Grondrechten, regulering en de verantwoordelijke overheid. Zij doet met name onderzoek op het gebied van het ontslagrecht en socialezekerheidsrecht.

 

Expertise
Arbeidsrecht, ontslagrecht, arbeidsprocesrecht, socialezekerheidsrecht

 

Kernpublicaties

  • W.L. Roozendaal, W.H.A.C.M. Bouwens en D.M.A. Bij de Vaate, ‘De doorstart in rechtsvergelijkend perspectief, TAP 2016/9, p. 4-13.
  • W.L. Roozendaal, W.H.A.C.M. Bouwens en M.S. Houwerzijl, Schets van het Nederlandse arbeidsrecht, 24e druk, 2017 Deventer: Kluwer.
  • W.L. Roozendaal, A. Eleveld, L.C. Groen, S.A.M. Munneke, W.L. Roozendaal en K.M. de Vries, Enkele staatsrechtelijk-juridische aspecten van de decentralisaties in het sociale domein, 2015 Amsterdam: Vrije Universiteit Amsterdam.
  • W.L. Roozendaal en W.H.A.C.M. Bouwens, Hoofdlijnen Wet Werk en Zekerheid, 2014 Deventer: Kluwer.

Alle VU-publicaties, via VU Research.

 

Postadres
Vrije Universiteit Amsterdam
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
De Boelelaan 1105
1081 HV Amsterdam