Willem Bouwens

Contact
Telefoon        +31 20 59 86266
Kamernr         2a-70
E-mail            w.bouwens@vu.nl
Onderdeel      Faculteit der rechtsgeleerdheid/faculty of law ( staats- en bestuursrecht )
Functie           Decaan/hoogleraar

 

Curriculum vitae
Willem Bouwens is sinds 2006 hoogleraar Sociaal Recht. Vóór zijn aanstelling bij de VU was hij werkzaam in de rechtspraktijk en aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Aan die universiteit promoveerde hij in 1996 op een dissertatie met de titel ‘Onderhoudsplicht en bijstand, een onderzoek naar de verhouding tussen overheidszorg en onderhoud door familie- en gezinsleden’.

Willem is betrokken bij het onderwijs in het bachelorvak Sociaal Recht en het mastervak Verdieping Arbeidsrecht. Verder is hij cursusleider van en docent in diverse post-academische cursussen en leergangen (o.m. de cursus Ontwikkelingen in het ontslagrecht en de Leergang Arbeidsrecht). Zijn onderzoek concentreert zich op het snijvlak van het arbeidsrecht en het socialezekerheidsrecht. Hij is onder meer bewerker van het bekende handboek Van der Grinten Arbeidsovereenkomstenrecht en een van de auteurs van Bakels’ Schets van het Nederlandse arbeidsrecht. Recente publicaties zien in het bijzonder op het nieuwe ontslagrecht en de positie van werknemers bij een doorstart na faillissement.

Willem was lid van diverse tijdschriftredacties (SMA, TAP) en mede-oprichter van het open access tijdschrift Academie voor Arbeidsrecht (ARBAC). Daarnaast bekleedde hij diverse bestuursfuncties, onder meer als voorzitter van de Vereniging voor Arbeidsrecht (2008-2014) en bestuurslid van de Nederlandse afdeling van de International Society for Labour and Social Security Law (2001-2016). Hij is nog steeds voorzitter van diverse geschillen- en ontslagcommissies (ABN Amro, ING, NWO) en rechter-plaatsvervanger in de Rechtbank Gelderland (afdeling bestuursrecht). Voorts is hij hoofddocent van de Grotius specialisatieopleiding Arbeidsrecht.

 

Onderwijsactiviteiten

Bachelor
Sociaal recht

Master
Verdieping arbeidsrecht

VU Law Academy
Cursusleider en docent in diverse cursussen en leergangen (o.m. de cursus Ontwikkelingen in het ontslagrecht en de Leergang Arbeidsrecht)

 

Onderzoeksactiviteiten
Bouwens neemt deel aan het facultaire onderzoeksprogramma ‘Grondrechten, regulering en de verantwoordelijke overheid’. Zijn onderzoek concentreert zich in belangrijke mate op het snijvlak tussen het arbeidsrecht en het socialezekerheidsrecht. Recente publicaties zien in het bijzonder op het nieuwe ontslagrecht en de positie van werknemers bij een doorstart na faillissement.

 

Expertise
Arbeidsrecht, ontslagrecht, arbeidsprocesrecht, socialezekerheidsrecht

 

Kernpublicaties

  • W.H.A.C.M. Bouwens, ‘De curator en het adviesrecht van de ondernemingsraad’, NJ 2016/39, p. 2905-2910.
  • W.H.A.C.M. Bouwens, W.L. Roozendaal en D.M.A. Bij de Vaate, ‘De doorstart in rechtsvergelijkend perspectief, TAP 2016/9, p. 4-13.
  • W.H.A.C.M. Bouwens, W.L. Roozendaal en M.S. Houwerzijl, Schets van het Nederlandse arbeidsrecht, 24e druk, 2017 Deventer: Kluwer.
  • W.H.A.C.M. Bouwens en R.A.A. Duk, Van der Grinten Arbeidsovereenkomstenrecht, 25e druk, 2015 Deventer: Kluwer.

Alle VU-publicaties, via VU Research.

 

Postadres
Vrije Universiteit Amsterdam
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
De Boelelaan 1105
1081 HV Amsterdam