Vivian Bij de Vaate

Contact
Telefoon         +31 20 59 83932
Kamernr         3a-46
E-mail             d.m.a.bijdevaate@vu.nl
Onderdeel      Faculteit der rechtsgeleerdheid/faculty of law ( staats- en bestuursrecht )
Functie           Docent/onderzoeker

 

Curriculum vitae
Vivian Bij de Vaate ronde in 2011 haar studie Rechtsgeleerdheid cum laude af. Hierop volgde een aanstelling bij de sectie Sociaal recht aan de Vrije Universiteit Amsterdam, eerst als docent onderzoeker en vanaf 2015 als universitair docent. In januari 2015 promoveerde zij op een dissertatie met de titel ‘Bijzonder Ontslagprocesrecht’.

Bij de Vaate publiceert regelmatig op het terrein van het arbeids(proces)recht in onder andere Academie voor Arbeidsrecht, Arbeidsrechtelijke Annotaties, Nederlands Juristenblad en Tijdschrift Recht en Arbeid. In 2013 won zij de Levenbach-prijs met haar publicatie ‘De ontbindingsprocedure: rechtsmiddelenverbod en bewijsrecht’, ArA 2013, 3. Daarnaast is zij auteur van diverse arbeidsrechtelijke en procesrechtelijke commentaren in de losbladige Arbeidsovereenkomst en Sdu Commentaar Arbeidsrecht Artikelsgewijs.

Bij de Vaate is verder redactielid (tevens redactiesecretaris) van het tijdschrift Arbeidsrechtelijke Annotaties en redactiesecretaris van het open access tijdschrift Academie voor Arbeidsrecht. Voorts is zij lid van de werkgroep ontslagrecht van de Vereniging voor Arbeidsrecht. In 2013-2014 was zij een dag per week werkzaam als paralegal bij de Brauw Blackstone Westbroek. Vanaf 2015 is zij een dag per week werkzaam als professional support lawyer bij Baker & Mckenzie.

 

Onderwijsactiviteiten

Bachelor
Sociaal recht
Begeleiding bachelorscripties

Master
Verdieping Arbeidsrecht
Arbeidsrecht Practicum
Begeleiding masterscripties

 

Onderzoeksactiviteiten
Vivian Bij de Vaate participeert in het facultair onderzoeksprogramma Grondrechten, regulering en de verantwoordelijke overheid. Zij doet met name onderzoek op het gebied van het ontslagrecht en arbeidsprocesrecht. Zij heeft in januari 2015 een proefschrift afgerond getiteld ‘Bijzonder ontslagprocesrecht’ dat in kaart brengt op welke punten het ontslagprocesrecht afwijkt van het ‘normale’ civiele- en bestuursprocesrecht, wat de achterliggende redenen daarvoor zijn en of deze afwijkingen geoorloofd zijn, onder meer in het licht van hogere normen als art. 6 EVRM. Daarnaast is rechtsvergelijkend onderzoek gedaan naar het Duitse en Italiaanse ontslagprocesrecht. Promotores: prof. W.H.A.C.M. Bouwens en prof. W.L. Roozendaal.

 

Expertise
Arbeidsrecht, ontslagrecht, arbeidsprocesrecht, ontslagprocesrecht

 

Kernpublicaties
• D.M.A. Bij de Vaate, Arbitrage en bindend advies onder de Wwz als alternatief voor het UWV en de ontbindingsrechter, TRA 2016, 2, p. 3-8.
• Bouwens, W.H.A.C.M. & Bij de Vaate, D.M.A. (2015). Voorwaardelijke procedures in het nieuwe ontslagrecht. Academie voor arbeidsrecht, 2015 (april). doi: 10.5553/ARBAC/221187802015000002001
• Bouwens, W.H.A.C.M., Roozendaal, W.L. & Bij de Vaate, D.M.A. (2015). Werknemers en insolventie. Een rechtsvergelijkende studie naar de rechtspositie van werknemers bij insolventie van de werkgever. (Adviesrapport), Vrije Universiteit Amsterdam.
• D.M.A. Bij de Vaate, Bijzonder Ontslagprocesrecht, diss. VU 2015.
• D.M.A. Bij de Vaate, Procesrechtelijke bijzonderheden in de ontbindingsprocedure. Deel 2: het bewijsrecht, Academie voor Arbeidsrecht mei 2012.

Alle VU-publicaties, via Metis

 

Postadres
Vrije Universiteit Amsterdam
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
De Boelelaan 1105
1081 HV Amsterdam