Lucy van den Berg

Contact
Telefoon         +31 20 59 83691
Kamernr         3a-46
E-mail              l.vanden.berg@vu.nl
Onderdeel     Faculteit der rechtsgeleerdheid/faculty of law ( staats- en bestuursrecht )
Functie            Docent/onderzoeker

 

Curriculum vitae

Lucy van den Berg werkt sinds maart 2006 bij de sectie Sociaal recht. Daarvoor werkte zij als onderzoeker en docent aan de Radboud Universiteit. Zij geeft in de bachelor het vak sociaal recht en in de master de vakken arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht. Verder begeleidt Lucy bachelor- en masterscripties op het gebied van het individuele arbeidsrecht en het socialezekerheidsrecht.

In 2010 is zij gepromoveerd op een proefschift getiteld: ‘Tussen feit en fictie.’ Het proefschrift onderzoekt de wijze waarop de socialeverzekeringsrechter bij de vaststelling van de kring van verzekerden en premieplichtigen omgaat met ‘de fictie van rechtspersoonlijkheid’. De betekenis van rechtspersoonlijkheid in de werknemersverzekeringen heeft nog steeds haar bijzondere belangstelling. Zij schreef in 2015 een preadvies over concernwerkgeverschap in de werknemersverzekeringen. Behalve de juridische fictie van de rechtspersoon, heeft ook de sociale en fiscale positie van (schijn)zelfstandigen haar bijzondere belangstelling. Zij publiceert regelmatig over diverse regelingen en maatregelen omtrent zzp’ ers en over de verzekerings- en premieplicht voor de werknemersverzekeringen. Zij verzorgt ook regelmatig postacademisch onderwijs over de kwalificatievraag in het arbeids-, socialezekerheids- en fiscale recht.

Naast haar werkzaamheden voor de VU werkt Lucy als rechter-plaatsvervanger bij de rechtbank Arnhem, sector bestuursrecht. Recent maakte zij deel uit van de Commissie Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties. Deze commissie had als taak de beoordelingen door de Belastingdienst van de aan laatstgenoemde voorgelegde (model-)overeenkomsten op zijn juridische merites te toetsen (zie link). Daarnaast schrijft zij regelmatig voor onder meer TRA, AR-Updates en SZR-updates.

 

Onderwijsactiviteiten

Bachelor
Sociaal recht

Master
Verdieping arbeidsrecht
Socialezekerheidsrecht

 

Onderzoeksactiviteiten
Van den Berg neemt deel aan het facultaire onderzoeksprogramma ‘Grondrechten, regulering en de verantwoordelijke overheid’. Haar onderzoek concentreert zich in belangrijke mate op de kwalificatievraag en de verzekerings- en premieplicht in de werknemersverzekeringen. Recente publicaties zien in het bijzonder op de positie van de zelfstandige zonder personeel en de verzekerings- en premieplicht in de werknemersverzekeringen.

 

Expertise
Arbeidsrecht, socialezekerheidsrecht

 

Kernpublicaties

  • L. van den Berg, Tussen feit en fictie. Rechtspersoonlijkheid en de verzekerings- en premieplicht voor de werknemersverzekeringen, 2010 Den Haag: Boom Juridische uitgevers.
  • L. van den Berg, Study on the protection of workers’ rights in subcontracting processes – the Netherlands, Core Report, 2011 Brussels: European Comittee.
  • L. van den Berg, Concernwerkgeverschap in de werknemersverzekeringen, in; Concernwerkgeverschap, Preadvies Levenbach VVA, 2015, p. 119-188.
  • L. van den Berg, ‘De zelfstandige zonder personeel’, in; D.J.B. de Wolff (red.) en E. Verhulp (red.), Flexibele arbeidsrelaties, Wolters Kluwer: Deventer: 2017, p. 149-184.

Alle VU-publicaties, via VU Research.

 

Postadres
Vrije Universiteit Amsterdam
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
De Boelelaan 1105
1081 HV Amsterdam