Anja Eleveld

Contact
Telefoon        +31 20 59 83415
Kamernr         3a-46
E-mail            anja.eleveld@vu.nl
Onderdeel      Faculteit der rechtsgeleerdheid/faculty of law ( staats- en bestuursrecht )
Functie           Docent/onderzoeker

 

Curriculum vitae

Anja Eleveld is sinds 2012 verbonden aan de Sectie sociaal recht. Zij coördineert het vak Europees arbeidsrecht. In eerdere jaren gaf zij daarnaast onderwijs in de Engelstalige mastervakken European Labour Law en European Social Security Law en het bachelorvak Sociaal recht.

Anja is in 2016 gestart met een langlopend interdisciplinair onderzoek naar de uitvoering van de arbeidsverplichting in het kader van de Participatiewet.

 

Onderwijsactiviteiten

Master
Europees arbeidsrecht
Editing, Amsterdam Law Forum

 

Onderzoeksactiviteiten

Anja is gepromoveerd op een juridische en politicologische analyse van veranderingen in het socialezekerheidsrecht in Nederland, in het bijzonder de levensloopregeling. Voorts heeft ze bijzondere expertise op het gebied van Europees recht: gelijke behandeling (waaronder gelijke behandeling van unieburgers t.a.v. het recht op een bijstandsuitkering). Anja verricht momenteel onderzoek naar de verplichting van bijstandsgerechtigden om (met behoud van uitkering) arbeid te verrichten in het kader van re-integratie (NWO-Veni). Daarnaast heeft ze recent onderzoek verricht naar maatregelen op het niet nakomen van de re-integratieverplichting in Europese verzorgingsstaten en de rechten van  ongedocumenteerde huishoudelijke werkers en studerende moeders (zie hierover meer onder onderzoeksprojecten).

 

Expertise
Europees arbeidsrecht, Europees sociale zekerheidsrecht, Participatiewet, Wet arbeid en zorg

 

Kernpublicaties

  • A. Eleveld ‘The sanctions mitigation paradox in welfare to work benefit schemes’, forthcoming in Comparative Labor Law & Policy Journal 39 2018.
  • A. Eleveld, ‘Flextensie en de kwalificatie van de (meerpartijen-)overeenkomst met de re-integrerende bijstandsgrechtigde’, TRA 2017/38, p. 16-20.
  • A. Eleveld, ‘The role of ideas in policy and institutional change: A comparison of the open functional approach, constructivism and discourse theory, Political Studies 64, 2016, (IS), 70-87.
  • A. Paz-Fuchs and A. Eleveld, ‘Workfare revisited’, Industrial Law Journal 45, 2016 60-88.
  • A. Eleveld, ‘De arbeidsrechtelijke bescherming van werkende bijstandsgerechtigden’, AR 2015/27, p. 19-23.
  • A. Eleveld, ‘Het recht op een bijstandsuitkering voor economisch niet-actieve EU-burgers na Alimanovic: het definitieve afscheid van de proportionaliteitstoets?’, NtEr 2015/21, p. 312-318.

Alle VU-publicaties, via VU Research.

 

Postadres
Vrije Universiteit Amsterdam
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
De Boelelaan 1105
1081 HV Amsterdam