Arbeidsrecht in je master

Ben jij betrokken bij de maatschappij? Wil je een verdieping in een dynamisch en praktisch rechtsgebied met een uitstekende aansluiting op de arbeidsmarkt? Dan is de afstudeerrichting Arbeidsrecht iets voor jou!

Arbeidsrecht aan de VU

Bij de afstudeerrichting Arbeidsrecht krijg je activerend onderwijs. Wij geloven in een uitdagende, interactieve leerstijl, met volop ruimte voor participatie door studenten. De vakken en de opdrachten staan in het teken van hun meerwaarde in de praktijk. De master Rechtsgeleerdheid van de VU biedt voorts veel keuzevrijheid. Zo is het mogelijk om in twee afstudeerrichtingen af te studeren.

Arbeidsrecht in je masterjaar

Blog

Labour Law Clinic

Onderzoeksprojecten

Werknemers en insolventie

Een rechtsvergelijkende studie naar de rechtspositie van werknemers bij insolventie van de werkgever

Student, zwanger en gelijke behandeling

Een onderzoek naar de regelgeving en voorzieningen voor zwangere studenten en studenten die zorgdragen voor kinderen in het mbo en het hoger onderwijs

Prikkels en knelpunten

Een onderzoek naar hoe werkgevers de loondoorbetalingsverplichting bij ziekte beleven

Blog

Alleenstaande moeders beter af als werknemer dan als student

EU Recht

11 maart 2015

Naar aanleiding van een aantal verontrustende brieven van de Stichting Steunpunt Studerende Moeders stond de afgelopen week de situatie van alleenstaande studerende moeders op de agenda van het algemeen overleg van de vaste Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Minister Bussemaker van OCW heeft in het begin van dit jaar cijfers verstrekt waaruit blijkt dat alleenstaande studerende moeders veelal vroegtijdig stoppen met de opleiding. Vaak omdat ze niet (meer) kunnen voorzien in de noodzakelijke kosten van levensonderhoud of omdat ze door de onderwijsinstelling niet in de gelegenheid worden gesteld om, door middel van een aangepast rooster, onderwijs te volgen en tentamens af te leggen. De overheid heeft tot op heden geen effectieve maatregelen getroffen om dit probleem te verhelpen. Nederland gaat hierdoor voorbij aan verplichtingen die volgen uit het EU recht en internationale verdragen.

Arbeidscontracten met schijnzelfstandigen: niet omdat het kan, maar omdat het moet

Actualiteiten

2 februari 2016

Mies Westerveld heeft in haar recente blog ‘Contracteren door en met zzp’ers niet omdat het kan, maar omdat het moet’ de nodige vraagtekens geplaatst bij het wetsvoorstel deregulering arbeidsrelaties.`Het wetsvoorstel is op dinsdag 2 februari door de eerste kamer aangenomen. De wet vervangt de VAR door (door de Belastingdienst geaccordeerde) modelcontracten. In deze blog zal ik beargumenteren waarom het afschaffen van de VAR een goede zaak is en behandel ik de fundamentele bezwaren die zijn verbonden aan het bieden van ‘teveel rechtszekerheid’ over de status van de arbeidsrelatie. Ten slotte geef ik aan op welke wijze in het nieuwe systeem van modelcontracten de rechtszekerheid zonder fundamentele bezwaren kan worden verbeterd.

Red de zorg!? Alfahulp nog steeds de dupe

Actualiteiten

10 december 2015

“Oneigenlijk gebruik van alfahulpconstructies in de thuiszorg wordt verboden!” kopten de kranten op 4 december. Staatssecretaris Martin van Rijn (Volksgezondheid), gemeenten en vakbonden bereikten op die dag een akkoord over fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden in de thuiszorg. De FNV is tevreden en denkt dat de race naar de bodem is gestopt. FNV en CNV organiseerden eerder dit jaar honderdduizenden handtekeningen voor de petitie Red de Zorg, en rekenen er nu op dat gemeenten de aanbieders in de thuiszorg niet meer zullen dwingen om te concurreren op arbeidsvoorwaarden. Maar wordt de thuiszorgverlener daadwerkelijk gered met dit akkoord? Ik denk van niet. De kern van het probleem wordt namelijk niet aangepakt, zo blijkt uit een brief van de staatssecretaris

VU is verder kijken

Al sinds de oprichting in 1880 staat de VU voor een onderscheidende manier van wetenschap toepassen. De VU is een open organisatie, die sterk verbonden is met mens en maatschappij. Het gaat niet alleen om verdieping van kennis, maar ook om verbreding. We vragen van onze studenten, onderzoekers, promovendi en medewerkers dat ze verder kijken: verder dan het eigenbelang, het eigen vakgebied, verder dan het bekende, verder dan het hier en nu.

Locatie

De Boelelaan 1105
1081 HV Amsterdam
T (centraal): 020 59 89898
F (centraal): 020 59 89899

Openingstijden

Maandag t/m vrijdag: 07.00 - 23.00 uur
Zaterdag: 08.00 - 18.00 uur
Zondag: 10.00 - 18.00 uur